бти-приват техническая инвентаризация объектов недвижимости
"ФЛП Чайка А.Н."

заказать звонок

+38 (050) 579-44-80

+38 (067) 493-71-03

ул. Князя Владимира Великого 18, оф. 510-В
(ул. Плеханова, 18) г. Днепр, 49000.
bti-privat@ua.fm

ваш технический паспорт за 1 день
узаконение объектов недвижимости
оценка недвижимости и имущества

Заказать техпаспорт

  все поля обязательны

  Проект ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо присвоєння будівельної та поштової адрес”

  ПРОЕКТ

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про внесення змін до деяких законів України

  щодо присвоєння будівельної та поштової адрес

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. Пункт «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 12 такого змісту:

  «12) присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна у межах населених пунктів у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».».

  1. Статтю 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190 із наступними змінами) доповнити пунктом 8 такого змісту:

  «8) присвоює поштові адреси об’єктам нерухомого майна за межами населених пунктів у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».».

  1. В Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
  1. у статті 1:

  доповнити пунктами 1 та 2 такого змісту:

  «1) адреса – структурований опис сукупності реквізитів місця знаходження об’єкта будівництва на місцевості, що однозначно визначає даний об’єкт;

  2) будівельна адреса – адреса, яка присвоюється об’єкту будівництва, та використовується для ідентифікації такого об’єкта на період його будівництва, а також є незмінною до присвоєння поштової адреси;».

  У зв’язку з цим пункти 1–14 вважати відповідно пунктами 3–16;

  1. доповнити пунктом 12 такого змісту:

  «12) поштова адреса – адреса, яка присвоюється закінченому будівництвом об’єкту та використовується для його ідентифікації;».

  У зв’язку з цим пункти 12–16 вважати відповідно пунктами 13–17;

  1. у частині шостій статті 35 та у частині четвертій статті 36 слово «адреси» замінити словами «будівельної/поштової адреси»;
  1. доповнити статтею 393 такого змісту:

  «Стаття 393. Будівельна та поштова адреси

  1. Будівельною адресою вважається кадастровий номер земельної ділянки, на якій розміщується об’єкт будівництва.

  У випадку, якщо земельній ділянці, право власності (користування) на яку виникло до 2004 року, не присвоєно кадастровий номер, будівельною адресою вважаються координати центральної точки земельної ділянки, на якій розміщується об’єкт будівництва, у системі координат WGS-84.

  У випадку, якщо на земельній ділянці розміщується декілька об’єктів будівництва, до їх адреси додатково включається літера, цифра або інший ідентифікуючий елемент.

  Визначення координат центральної точки земельної ділянки, на якій розміщується об’єкт будівництва, та включення додаткового ідентифікуючого елемента до будівельної адреси здійснюється власником (користувачем) земельної ділянки, яка підлягає забудові, самостійно.

  2. Поштова адреса в залежності від типу закінченого будівництвом об’єкту може складатися:

  1) з назви адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь), району, населеного пункту або селищної, сільської ради;

  2) з назви вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо);

  3) з назви іменованого об’єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо);

  4) номера об’єкта (будинку, будівлі, споруди);

  5) номера корпусу;

  6) номера окремої частини об’єкта (квартири, приміщення тощо).

  3. Для присвоєння поштової адреси виконавчому органу сільської, селищної, міської ради (у випадку, якщо земельна ділянка знаходиться у межах населеного пункту) або місцевій державній адміністрації (у випадку, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту) подаються такі документи:

  1) заява про присвоєння поштової адреси;

  2) документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

  4. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцева державна адміністрація протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, визначених частиною четвертою цієї статті:

  1) приймає рішення про присвоєння поштової адреси або відмову у її присвоєнні;

  2) оприлюднює на Єдиному державному порталі адміністративних послуг рішення про присвоєння поштової адреси або відмову у її присвоєнні;

  3) передає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та містобудівного кадастру відомості про присвоєння поштової адреси.

  5. Рішення про відмову у присвоєнні поштової адреси закінченому будівництвом об’єкту повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.

  6. Підставою для прийняття рішення про відмову у присвоєнні поштової адреси є:

  1) неподання документів, передбачених частиною четвертою цієї статті;

  2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

  7. У випадку, якщо виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцева державна адміністрація у строк, встановлений цією статтею, не прийняв та/або не оприлюднив на Єдиному державному порталі адміністративних послуг рішення про присвоєння поштової адреси або відмову у її присвоєнні, така адреса може бути присвоєна заявником самостійно шляхом додання додаткового ідентифікуючого елементу (цифри або літери) до поштової адреси об’єкта (будинку, будівлі, споруди), розташованого у найменшій відстані від закінченого будівництвом об’єкту, щодо якого була подана заява про присвоєння поштової адреси. Про присвоєння поштової адреси заявник повідомляє орган, якому подано заяву про присвоєння поштової адреси, не пізніше наступного робочого дня з дня її присвоєння.

  8. За присвоєння поштової адреси плата не справляється.

  9. Інформація про присвоєння будівельної та поштової адрес вноситься до містобудівного кадастру.

  10. Порядок присвоєння та зміни поштової адреси, порядок оприлюднення на Єдиному державному порталі адміністративних послуг рішення про присвоєння поштової адреси або відмову у її присвоєнні, а також порядок передачі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та містобудівного кадастру відомостей про присвоєння поштової адреси визначаються Кабінетом Міністрів України.».

  II. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності через два місяця з дня його опублікування.

  2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  Голова Верховної Ради

  України

  Назад